Year End Party Bbstyle 2020 – Luôn Yêu Thương Luôn Gắn Kết

Chương trình Year End Party BBSTYLE 2020 với chủ đề “Our Sweet Home” đánh dấu thông điệp hướng đến cộng đồng, đóng góp cho xã hội, trao yêu thương đến mọi người và nhìn lại hành trình của nhà BBSTYLE.

Những lời phát biểu sâu sắc và chân thành từ ông Nguyễn Văn Nam giám đốc thời trang BBSTYLE. Bằng đam mê, tâm huyết và duyên với nghề để luôn cố gắn, dẫn dắt ngôi nhà chung BBSTYLE ngày càng phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *